DISCLAIMER

DISCLAIMER

INCM-onderhoud respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website.
Spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en
alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven.

Doeleinden
De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de administratieve afhandeling.
INCM-onderhoud zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van
een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.
Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen.
Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden

Reacties gesloten